ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 
 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

 

Portfolio
 
 
 

To Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εξυπηρετεί τις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας σε:

- πανεπιστημιακές σημειώσεις
- οδηγούς σπουδών
- διδακτορικές διατριβές, περγαμηνές
- έντυπα και φακέλους γραμματειών
- έντυπο υλικό συνεδρίων και εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου και των      φοιτητικών ομάδων (Φ.Ο.Ε.Α., Θ.Ε.Σ.Π.Ι., Κ.Ο.Π.Ι., κλπ)

Επίσης με πληρωμή εκτυπώνονται
- Μεταπτυχιακές διατριβές
- Βιογραφικά μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και άλλες εκτυπώσεις   (συνεδρίων, ημερίδων) που καλύπτονται οικονομικά από διάφορα   προγράμματα


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

- Προϊστάμενος
- Γενικών καθηκόντων
- 2 τυπογράφοι
- Χειριστής φωτοαντιγραφικού
- Χειριστής κολλητικού-συνθετικού
- Χειριστής σελιδοποιητικού
- Επιμέλεια εκδόσεων:
  Γραφίστας
  Χειριστής Η/Υ
  Τεχνολόγος γραφικών τεχνών 

Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
® Copyright 2002-2011 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
e-mail