ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 
 
Τμήμα Δημοσιευμάτων
 
 
 

Το 1972 κυκλοφόρησε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής «ΔΩΔΩΝΗ», το πρώτο επιστημονικό βιβλίο των Πανεπιστημιακών εκδόσεων. Από τότε και ως σήμερα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να ξεπεραστούν οι εγγενείς αδυναμίες που υπήρχαν και υπάρχουν, ώστε να λειτουργήσει το Τμήμα Δημοσιευμάτων και το Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο στα πρότυπα ενός σύγχρονου Πανεπιστημιακού Εκδοτικού Οίκου. Για τον σκοπό αυτό διαθέτει αρκετά χρήματα από τον τακτικό προϋπολογισμό για την εκτύπωση επιστημονικών και διδακτικών βιβλίων, ενώ οργανώνει και εξοπλίζει το Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο για να μπορέσει ακολουθώντας τη νέα τεχνολογία, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επιστημονικές και εκδοτικές Πανεπιστημιακές δραστηριότητες.

Οι βασικοί εκδοτικοί στόχοι των Πανεπιστημιακών εκδόσεων είναι:
- Η εκδοτική στήριξη της επιστημονικής έρευνας των μελών της   Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
- Η δημιουργία μιας ελληνόγλωσσης βιβλιοθήκης διδακτικών βιβλίων   υψηλού επιπέδου για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου.
- Η δημιουργία μιας σειράς βιβλίων για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας   σε ξένους.
- Η διάδοση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο κοινό.
  Τους στόχους αυτούς υπηρετεί ο παρών κατάλογος και ελπίζουμε ότι   σύντομα θα εκδοθεί ένας καινούργιος με αναδιάταξη της ύλης και   διαφορετική εμφάνιση του περιεχομένου του, μέσα από τον οποίο θα   προβάλλεται πληρέστερα το επιστημονικό έργο του Πανεπιστημίου.

Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
® Copyright 2002 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
e-mail